Od lat pomagamy naszym Klientom optymalizować zarządzanie majątkiem

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy

Nowoczesny system informatyczny

Platforma exino – nowoczesny i inteligentny system informatyczny wspierający procesy ewidencji, zarządzania oraz inwentaryzacji składników majątku, zapewniający pełną kontrolę nad każdym składnikiem majątku – od momentu zakupu do momentu likwidacji.

Wymagania prawne

Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja w tym aspekcie stanowi narzędzie kontroli poprawności rozliczania kosztów użytkowania majątku, w szczególności środków trwałych.

Optymalizacja

Zarządzanie nowoczesną organizacją na bardzo konkurencyjnym rynku wymaga optymalnego wykorzystania zasobów. Pełne zaangażowanie majątku oraz optymalizacja kosztów ponoszonych na wyposażenie organizacji mają znaczący wpływ na ich funkcjonowanie.

0
+
Burz mózgów
0
+
Wypitych kaw
0
+
Linii kodu

CECHY SYSTEMU

Dowolne typy składników

Środki trwałe, składniki niskocenne, inwestycje, wartości niematerialne i prawne i wiele innych

Wiele podmiotów i lokalizacji

Idealne rozwiązanie dla wielopodmiotowych grup kapitałowych i firm wielooddziałowych

Bez limitu składników

Zarządzaj dowolną liczbą składników w systemie bez ograniczeń i niespodzianek w przyszłości

Bez limitu użytkowników

Udostępniaj system dowolnej liczbie użytkowników w systemie bez ograniczeń

Nowoczesny intuicyjny interfejs

Przejrzysty i elegancki wygląd interfejsu, ergonomiczny układ funkcji, wysoka intuicyjność użytkowania

Wielojęzyczność

Korzystaj z systemu w dowolnym języku dostępnym na świecie wykorzystywanym w organizacji

Elastyczna konfiguracja

Dostosuj system do procesów i standardów obowiązujących w organizacji

Kontrola uprawnień

Zarządzaj uprawnieniami użytkowników, aby udostępnić oczekiwane funkcje oraz dane

Chmura obliczeniowa

Dostęp do systemu poprzez chmurę obliczeniową z dowolnego miejsca na świecie

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna dostępna na urządzeniach z systemami Windows Mobile, Android oraz iOS

Komunikacja bezprzewodowa

Wydajna i niezawodna komunikacja urządzeń z serwerem systemu przy pomocy Wi-Fi, GPRS, LTE

Technologie AutoID

Wykorzystuj kody kreskowe 1D, 2D oraz technologię RFID do zarządzania i inwentaryzacji

FUNKCJE SYSTEMU

Kompleksowy opis składników

Dowolna liczba pól oraz słowników opisująca składniki. Pełna informacja o składnikach w jednym miejscu

Pełna historia cyklu życia składnika

Od momentu zamówienia poprzez przyjęcie i użytkowanie do momentu sprzedaży lub likwidacji

Nieograniczone raportowanie

Generuj dowolne zestawienia, raporty, analizy na potrzeby funkcjonowania organizacji

Analiza wykorzystania zasobów

Zarządzaj wszystkimi składnikami, unikaj niewykorzystanych zasobów

Weryfikacja wykorzystania zasobów

Sprawdzaj zasadność użytkowania składników, unikaj nieprawidłowości

Kontrola przekazania majątku

Zawsze aktualna informacja kto i kiedy użytkuje majątek

Analiza kosztów zakupu

Dostęp do pełnej informacji o kosztach zakupu składników

Analiza kosztów utylizacji

Kontroluj koszty likwidacji i utylizacji majątku

Analiza stanu technicznego

Bieżąca informacja o stanie technicznym użytkowanych składników majątku

Analiza stanu funkcjonalnego

Kontroluj zmianę stanu funkcjonalnego składników – dokumentacja fotograficzna

Ciągła kontrola inwentaryzacji

Prowadź ciągłą inwentaryzację majątku, miej zawsze aktualną wiedzę o jego stanie

Pełne rozliczenie inwentaryzacji

Dwuetapowe rozliczenie inwentaryzacji, pełna obsługa procesu

MODUŁY SYSTEMU

EWIDENCJA

Dowolna ilość pól i słowników

Wydruk raportów i etykiet

Zaawansowane filtry i zestawienia

Pełna historia cyklu życia składnika

MAGAZYN

Dowolna liczba magazynów

Dowolna liczba pól i słowników

Dokumenty magazynowe

Przekazanie do ewidencji

ZAMÓWIENIA

Katalog produktów

Zamówienia wewnętrzne

Zamówienia zewnętrzne

Definiowalna ścieżka akcpetacji

ZARZĄDZANIE

Inwentaryzacja

Kontrola

Ochrona

Analiza ruchu

ORGANIZACJA

Lokalizacje

Pomieszczenia

Centra kosztów

Jednostki organizacyjne

PRACOWNICY

Ewidencja pracowników

Raporty wyposażenia

Obiegówki

Potwierdzanie stanu

INTEGRACJA

Platforma exino została zaprojektowana jako rozwinięcie funkcjonalne istniejących systemów zarządzania. Dedykowane programy narzędziowe oraz usługi platformy exino zapewniają dwukierunkową wymianę danych
z systemami ERP.

1

Uzyskaj pełną wiedzę o stanie rzeczywistym majątku

2

Zdobądź świadomość jak zoptymalizować zarządzanie majątkiem

3

Uwolnij się od problematycznych i długotrwałych inwentaryzacji

4

Oszczędź czas i pieniądze, które są pochłaniane przez nieefektywne działania

System exino wraz z usługą inwentaryzacji to rzetelna i pełna informacja o majątku.

MÓWIĄ O NAS

Historie sukcesu

UŻYTKOWNICY EXINO

Już dzisiaj dołącz do grona użytkowników platformy exino
Warbud SA
IQFM - transparentne
VW
logo_luxmed