Inwentaryzacja 5.0
Nowe spojrzenie na zarządzanie majątkiem

Inwentaryzacja 5.0 jest elastycznym i nowoczesnym podejściem do realizacji procesów inwentaryzacji majątku trwałego oraz obrotowego

Od lat pomagamy naszym Klientom inwentaryzować majątek

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy

Inwentaryzacja 5.0
Nie jest

tylko spisem z natury
inwentaryzacją, aby tylko zapewnić zgodność z księgami
inwentaryzacją przeprowadzaną tylko w terminach ustawowych
przeprowadzaną aby tylko powiedzieć że jest zrobiona

Inwentaryzacja 5.0
Zapewnia

zgodność z przepisami

rzetelność sprawozdawczości finansowej

wprowadzenie prostych i zrozumiałych procedur

wprowadzenie ładu w funkcjonowaniu organizacji

Inwentaryzacja 5.0
Wspiera

zarządzanie jakością
produkcję i utrzymanie ruchu
logistykę i magazynowanie
zarządzanie finansami

Inwentaryzacja 5.0
Pomaga

minimalizować straty

ograniczać zbędne wydatki

wyeliminować zbędne procesy

zmniejszyć nadużycia

Wykorzystaj pełną moc inwentaryzacji

1

ANALIZA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

Bez szczegółowej analizy potrzeb pracowników i poznania możliwości realizacji w przedsiębiorstwie, każda inwentaryzacja jest z góry skazana na porażkę. Dlatego od tego zawsze zaczynamy naszą współpracę z Klientem.
2

PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU I PLANU REALIZACJI

Wszystkie działania związane z kompletną inwentaryzacją są realizowane ściśle według procedur i instrukcji opartych na zasadach zarządzania projektami i jakością. Taki tok postępowanie zapewnia spójność i jakość inwentaryzacji.
3

WYKONANIE SPISU

Wykonanie spisu, zwłaszcza w dużych organizacjach, jest najbardziej pracochłonnym i kosztownym etapem, a przy tym trudna logistyczne. Nasz zespół ekspertów jest przygotowany do prac we wszystkich warunkach i branżach.
4

ROZLICZENIE DANYCH RZECZYWISTYCH I EWIDENCYJNYCH

Rzetelnie sparowane, czyli połączenie danych ze spisu i danych ewidencyjnych jest kluczowe dla ostatecznego zamknięcia projektu, jego rozliczenia, zaksięgowania wyników, wyciągnięcia wniosków. Mamy do tego odpowiednie narzędzia i analityków.
5

ANALIZA PRZYCZYN POWSTAWANIA NIEZGODNOŚCI

Bez takiej analizy nie jest możliwe określenie, dlaczego w ogóle powstały nadwyżki i niedobory i kto za nie odpowiada. Nasz zespół ekspertów wie jak to zrobić.
6

PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW I REKOMENDACJI ZMIAN

Projekt inwentaryzacyjny powinien zawsze kończyć się przedstawieniem wniosków i rekomendacji zmian naprawczych. Gdy nasz klient wie co trzeba zmodyfikować teraz i to zrobi, cała organizacja odczuje pozytywny wpływ nowoczesnego zarządzania.

Prawidłowo przeprowadzona Inwentaryzacja 5.0 pokazuje rzeczywisty stan aktywów i potencjał ich wykorzystania z jednoczesnym podniesieniem kompetencji pracowników i zniwelowaniem kosztów działalności

Inwentaryzacja 5.0
Umożliwia

  • wdrożenie elastycznych procedur
  • podnoszenie kompetencji pracowników
  • określenie stanu majątku w każdej chwili
  • zwiększenie potencjału nieruchomości i ruchomości

Inwentaryzacja 5.0
Jest niezbędna dla

  • księgowości i administracji
  • logistyki i magazynów
  • produkcji
  • utrzymania ruchu i obiektów

MÓWIĄ O NAS

Historie sukcesu

INWENTARYZACJA 5.0

Przyszłość sprawnego zarządzania majątkiem

ZAUFALI NAM

Już dzisiaj dołącz do grona Klientów EXIFY
Warbud SA
IQFM - transparentne
VW
logo_luxmed